שרה רפפורט – Sara (Sally) Rapaport

ציירת ופסלת

מציירת ציורי שמן ורפרודוקציות

מפסלת בבטון

לרכישה – 052-6805080

www.signonotay.co.il